Všeobecná pravidla věrnostního programu E- Card

Všeobecná pravidla věrnostního programu E- Card

Všeobecná pravidla věrnostního programu E- Card

Všeobecná pravidla věrnostního programu e-card

Věrnostní program e-card je zaměřený na poskytování nadstandardních výhod všem registrovaným zákazníkům. Po registraci je zákazníkovi vydána zdarma slevová karta, díky které získá ve všech provozovnách označených logem e-card odměny ve formě bonusových bodů. Bonusové body lze získat např. za návštěvu provozovny nebo účast na hře. Bonusové body může registrovaný zákazník vyměnit za věcné ceny či hotovost. Podmínky členství věrnostního programu e-card

1. Členem věrnostního programu e-card se může stát pouze fyzická osoba starší 18-ti let, která není zapsána v rejstříku vyloučených osob (dále jen „zákazník“ a/nebo „člen klubu“), řádně vyplní, podepíše a odevzdá přihlášku do věrnostního programu e-card, souhlasí s všeobecnými podmínkami a splní podmínky registrace k technické hazardní hře. Vícenásobné členství není možné. Členy klubu se nemohou stát zaměstnanci provozoven věrnostního programu e-card.

2. Členství vzniká převzetím řádně a pravdivě vyplněné přihlášky společností multigate, a. s., resp. úspěšnou registrací k hazardní hře. V případě sporu ohledně vzniku či existence členství ve věrnostním programu e-card rozhoduje s konečnou platností společnost multigate, a. s. Na členství ve věrnostním programu e-card není právní nárok.

3. Podmínkou členství ve věrnostním programu e-card je souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů.

4. Zákazníkovi je vydána slevová karta. Každý zákazník má nárok na vydání pouze jedné karty. Zákazník je povinen chránit kartu před ztrátou a zneužitím třetími osobami. Společnost multigate, a. s. neodpovídá za škody, které vzniknou zákazníkovi zneužitím nebo ztrátou karty.

5. Pokud dojde ke ztrátě věrnostní karty, má člen klubu možnost zažádat o kartu náhradní. Náhradní karta může být vydána až po ověření identity člena klubu dle dokladu totožnosti. Počet bonusových bodů na kartě zůstane zachován.

6. Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby se člen klubu při každé manipulaci obsluhy se slevovou kartou (např. editace osobních údajů, výměna karty za novou z důvodu ztráty, výměna bonusových bodů za odměnu z věrnostního programu) prokázal dokladem totožnosti nebo unikátním PIN kódem, který mu byl zaslán na jeho telefonní číslo uvedené při registraci.

7. Členství ve věrnostním programu e-card může zaniknout z těchto důvodů: a) člen klubu svou kartu nepoužil po dobu delší než 6 měsíců, b) člen klubu uvedl v přihlášce nepravdivé údaje, c) člen klubu jednal v rozporu se všeobecnými pravidly nebo zneužil výhod věrnostního programu e-card. Členství ve věrnostním programu e-card automaticky zaniká: a) ukončením registrace k technické hazardní hře (zrušením uživatelského konta) dle zákona o hazardních hrách; b) v případě, že člen klubu odvolal písemně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Okamžikem zániku členství ve věrnostním programu zanikají i veškeré nároky a výhody se členstvím v klubu spojené, jakož i veškeré nevyčerpané bonusy apod.

Pravidla pro získávání bodů a odměn

1. Odměna za registraci. Podmínkou pro získání odměny je prosázení 1 000 Kč na VLT terminálech podporujících věrnostní program e-card.

2. Odměna za vstup do provozovny. Tuto odměnu lze uplatnit max. 1x za den v celé síti heren a casin poskytující věrnostní program e-card. Připsání odměny je podmíněno hrou na jakémkoliv VLT s aktivním věrnostním programem e-card.

3. Odměna za hru. Registrovaný člen sbírá bonusové body za hru na jakémkoliv terminálu VLT s aktivním věrnostním programem e-card nebo za účast na živé hře.

4. Odměna za jmeniny a narozeniny. Bonus je připsán na kartu ve formě bodů při návštěvě herny nebo casina a hře na jakémkoliv terminálu VLT s aktivním věrnostním programem e-card v následujícím týdnu od jmenin či narozenin člena klubu. Upozornění na možnost získání odměny obdrží člen klubu formou SMS (v případě zaregistrovaného tel. čísla).

5. SMS akce. Odměna za návštěvu a hru na jakémkoliv terminálu VLT nebo živé hře v případě přijaté mimořádné SMS, a to dle podmínek v SMS uvedených.

Hodnota bodu

Jeden věrnostní bod má hodnotu 1,- Kč (slovy jedna koruna česká).

Výše odměn

1. Odměna za registraci: 200 bodů

2. Odměna za vstup do provozovny: 10 bodů

3. Odměna za hru na terminálech VLT: Ze všech peněz vsazených v terminálech VLT (bet) se členu klubu na kartu připočtou bonusové body ve výši určeného procentního podílu ze vsazených částek (v Kč).

4. Odměna za aktivní účast na živé hře. Bonusové body budou připsány ve výši určeného procentního podílu ze zakoupených žetonů (v Kč). Připsání bonusových bodů je podmíněno aktivní účastí na živé hře po dobu minimálně jedné hodiny a podléhá souhlasu manažera kasina. Platnost bonusových bodů může být omezena.

5. Odměna za jmeniny a narozeniny: 100 bodů 6. SMS akce: dle aktuální nabídky Odměny za nasbírané body Člen klubu může vyměnit bonusové body nasbírané na kartě za věcné ceny dle aktuální nabídky, příp. za hotovost.

Ochrana osobních údajů věrnostního programu e-card

Zákazník svým podpisem na přihlášce výslovně souhlasí s tím, že poskytnuté údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a že tyto údaje budou sloužit společnosti multigate, a. s. (správci osobních údajů) k poskytování služeb zejména v rámci věrnostního programu e-card. Souhlas se zpracováním osobních údajů zákazník uděluje na dobu trvání registrace k věrnostnímu programu e-card a dále na dobu deseti (10) let po jejím ukončení. Zákazník může svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat a správce osobních údajů s údaji naloží v souladu se zákonem. Zákazník je povinen informovat správce osobních údajů o každé změně osobních údajů, a to prostřednictvím zaregistrované a ověřené e-mailové adresy nebo osobně při nejbližší návštěvě kterékoli provozovny zapojené do věrnostního programu e-card tak, aby správce osobních údajů mohl bez zbytečného odkladu osobní údaje zákazníka aktualizovat. Závěrečná ustanovení Veškeré odměny v rámci věrnostního programu nejsou právně vymahatelné. Provozovatel (společnost multigate, a. s.) si vyhrazuje právo upravit či změnit Všeobecná pravidla věrnostního programu e-card, zvláště pak přepočítací koeficient za vsazené peníze (bet). Provozovatel si v odůvodněném případě vyhrazuje právo kdykoliv ukončit činnost věrnostního programu e-card. Provozovatel si vyhrazuje právo neuznat bonusové body, které nebyly načteny v souladu s těmito Všeobecnými pravidly a současně neuznat body, které byly získány z důvodu technické chyby systému, omylu či body, které byly načteny v souvislosti se zrušenou transakcí atp. Provozovatel si vyhrazuje právo na pořádání reklamních nebo jiných marketingových časově omezených akcí (dále jen „promo akce“). Pravidla konkrétní promo akce budou k dispozici u provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech pravidla promo akce změnit nebo promo akci přerušit nebo zrušit.

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2023.

Vyberte si své casino

Kudy za zábavou? Objevte nejkratší cestu! Galaxy casina a herny najdete po celé České i Slovenské republice.