Všeobecná pravidla věrnostního programu

Všeobecná pravidla věrnostního programu Bonus - Card

Všeobecná pravidla věrnostního programu

Bonus Card Věrnostní program Bonus Card je zaměřený na poskytování nadstandardních výhod všem registrovaným zákazníkům. Po registraci je zákazníkovi vydána zdarma slevová karta, díky které získá ve všech provozovnách označených logem Bonus Card odměny ve formě bonusových bodů. Bonusové body lze získat např. za návštěvu provozovny nebo účast na hře. Bonusové body může registrovaný zákazník vyměnit za peněžní prostředky. Seznam všech provozoven poskytující věrnostní program je k dispozici na internetových stránkách www.hernagalaxy.cz .

Podmínky členství věrnostního programu Bonus Card

1. Členem věrnostního programu Bonus Card se může stát pouze fyzická osoba starší 18-ti let, která není zapsána v rejstříku vyloučených osob (dále jen „zákazník“ a/nebo „člen klubu“), řádně vyplní, podepíše a odevzdá přihlášku do věrnostního programu Bonus Card, souhlasí s všeobecnými podmínkami a splní podmínky registrace. Vícenásobné členství není možné. Členy klubu se nemohou stát zaměstnanci provozoven věrnostního programu Bonus Card.

2. Členství vzniká převzetím řádně a pravdivě vyplněné přihlášky společností VICTORY CASINO s. r. o., resp. úspěšnou registrací k hazardní hře. V případě sporu ohledně vzniku či existence členství ve věrnostním programu Bonus Card, rozhoduje s konečnou platností společnost VICTORY CASINO s. r. o. Na členství ve věrnostním programu Bonus Card není právní nárok.

3. Podmínkou členství ve věrnostním programu Bonus Card je souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů.

4. Zaákazníkovi je vydána slevová karta. Každý zákazník má nárok na vydání pouze jedné karty. Zákazník je povinen chránit kartu před ztrátou a zneužitím třetími osobami. Společnost VICTORY CASINO s. r. o. neodpovídá za škody, které vzniknou zákazníkovi zneužitím nebo ztrátou karty.

5. Pokud dojde ke ztrátě věrnostní karty, má člen klubu možnost zažádat o kartu náhradní. Náhradní karta může být vydána až po ověření identity člena klubu dle dokladu totožnosti. Počet bonusových bodů na kartě zůstane zachován.

6. Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby se člen klubu při každé manipulaci obsluhy se slevovou kartou (např. editace osobních údajů, výměna karty za novou z důvodu ztráty, výměna bonusových bodů za odměnu z věrnostního programu) prokázal dokladem totožnosti nebo unikátním PIN kódem, který mu byl zaslán na jeho telefonní číslo uvedené při registraci.

7. Členství ve věrnostním programu Bonus Card může zaniknout z těchto důvodů: a) člen klubu svou kartu nepoužil po dobu delší než 6 měsíců, b) člen klubu uvedl v přihlášce nepravdivé údaje, c) člen klubu jednal v rozporu se všeobecnými pravidly nebo zneužil výhod věrnostního programu Bonus Card Členství ve věrnostním programu Bonus Card automaticky zaniká: a) ukončením registrace k hazardní hře (zrušením uživatelského konta) dle zákona o hazardních hrách;b) v případě, že člen klubu odvolal písemně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Okamžikem zániku členství ve věrnostním programu zanikají i veškeré nároky a výhody se členstvím v klubu spojené, jakož i veškeré nevyčerpané bonusy apod.

Pravidla pro získávání bodů a odměn

1. Odměna za registraci a ověření telefonního čísla: Podmínkou po získání odměny je aktivní hra na kterémkoli VLT, body jsou připsány po prosázení 1 000 Kč.

2. Odměna za vstup do provozovny. Tuto odměnu lze uplatnit max. 1x za den v celé síti heren a casin poskytující věrnostní program Bonus Card. Připsání odměny je podmíněno aktivní hrou na jakémkoliv VLT nebo účasti na živé hře.

3. Odměna za hru. Registrovaný člen sbírá bonusové body za hru na jakémkoliv terminálu VLT nebo za účast na živé hře.

4. Odměna za narozeniny. Bonus je připsán na kartu ve formě bodů při návštěvě herny nebo casina a aktivní hře na jakémkoli VLT nebo účasti na živé hře v týdnu následujícím po narozeninách člena klubu. Upozornění na možnost získání odměny obdrží člen klubu formou SMS.

5. SMS akce. Odměna za návštěvu a hru na jakémkoliv terminálu VLT nebo živé hře v případě přijaté mimořádné SMS, a to dle podmínek v SMS uvedených.

Věrnostní status Základní úrovní věrnostního statusu je status „BRONZ“ – tento status získá každý zákazník při registraci do věrnostního programu. Následně je možné po splnění určených podmínek, které se váží na odehranou hru, získat status „SILVER“, případně status nejvyšší – „GOLD“. Pro sbírání bonusových bodů platí, že čím vyšší status člen klubu získá, tím vyšší koeficient pro výpočet počtu připisovaných bonusových bodů bude použit (viz výše „Odměna za hru“). Provozovatel může rozhodnout o připsání mimořádných bonusových bodů za hru členům klubu se statusem „SILVER“ a „GOLD“. Hodnota bodu Jeden bonusový bod má hodnotu 1,- Kč (slovy jedna koruna česká). Výše odměn

1. Odměna za registraci a ověření telefonního čísla: 200 bodů

2. Odměna za vstup do provozovny: 10 bodů

3. Odměna za hru na terminálech VLT: Ze všech peněz vsazených v terminálech VLT (bet) se členu klubu na kartu připočtou bonusové body ve výši určeného procentního podílu ze vsazených částek (v Kč).

4. Odměna za aktivní účast na živé hře. Bonusové body budou připsány ve výši určeného procentního podílu ze zakoupených žetonů (v Kč). Připsání bonusových bodů je podmíněno aktivní účastí na živé hře po dobu minimálně jedné hodiny a podléhá souhlasu manažera kasina.

5. Odměna za narozeniny: 200 bodů 6. SMS akce: dle aktuální nabídky Odměny za nasbírané body Člen klubu může vyměnit bonusové body nasbírané na kartě za peněžní prostředky. Ochrana osobních údajů věrnostního programu Bonus Card Zákazník svým podpisem na přihlášce výslovně souhlasí s tím, že poskytnuté údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a že tyto údaje budou sloužit společnosti VICTORY CASINO s. r. o. (správci osobních údajů) k poskytování služeb zejména v rámci věrnostního programu Bonus Card. Souhlas se zpracováním osobních údajů zákazník uděluje na dobu trvání registrace k věrnostnímu programu Bonus Card a dále na dobu deseti (10) let po jejím ukončení. Zákazník může svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat a správce osobních údajů s údaji naloží v souladu se zákonem. Zákazník je povinen informovat správce osobních údajů o každé změně osobních údajů, a to při nejbližší návštěvě kterékoli provozovny zapojené do věrnostního programu Bonus Card tak, aby správce osobních údajů mohl bez zbytečného odkladu osobní údaje zákazníka aktualizovat. Závěrečná ustanovení Veškeré odměny v rámci věrnostního programu nejsou právně vymahatelné.

Provozovatel (společnost VICTORY CASINO s. r. o.) si vyhrazuje právo upravit či změnit Všeobecná pravidla věrnostního programu Bonus card, zvláště pak přepočítací koeficient za vsazené peníze (bet). Provozovatel si v odůvodněném případě vyhrazuje právo kdykoliv ukončit činnost věrnostního programu Bonus Card. Provozovatel si vyhrazuje právo neuznat bonusové body, které nebyly načteny v souladu s těmito Všeobecnými pravidly a současně neuznat body, které byly získány z důvodu technické chyby systému, omylu či body, které byly načteny v souvislosti se zrušenou transakcí atp. Provozovatel si vyhrazuje právo na pořádání reklamních nebo jiných marketingových časově omezených akcí (dále jen „promo akce“). Pravidla konkrétní promo akce budou k dispozici u provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech pravidla promo akce změnit nebo promo akci přerušit nebo zrušit.

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 29. 6. 2022

Vyberte si své casino

Kudy za zábavou? Objevte nejkratší cestu! Galaxy casina a herny najdete po celé České i Slovenské republice.