Všeobecná pravidla věrnostního programu

Všeobecná pravidla věrnostního programu Bonus - Card

Věrnostní program e-cardje zaměřený na poskytování nadstandardních výhod všem registrovaným zákazníkům. Po registraci je zákazníkovi vydána zdarma slevová karta, na kterou může čerpat výhody ve formě bonusových bodů za vsazené peníze a mnoho dalších výhod za návštěvu ve všech provozovnách označených logem e-card. Seznam všech provozoven poskytující věrnostní program je k dispozici na internetových stránkách (použít odkaz na seznam provozoven)

Podmínky členství věrnostního programu e-card

 1. Členem věrnostního programu e-card se může stát pouze fyzická osoba starší 18-ti let (dále jen „zákazník“ a/nebo „člen klubu“), která řádně vyplní, podepíše a odevzdá přihlášku do věrnostního programu e-card,souhlasí s všeobecnými podmínkami a splní podmínky registrace. Z věrnostního programu e-card jsou vyloučeny právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé. Na členství ve věrnostním programu e-card není právní nárok. Vícenásobné členství není možné. Členství vzniká převzetím řádně vyplněné přihlášky společností multigate a.s., resp. úspěšnou registrací. V případě sporu ohledně vzniku či existence členství ve věrnostním programu e-card, rozhoduje s konečnou platností společnost multigate a.s.
 2. Členství ve věrnostním programu vzniká po úplném a pravdivém vyplnění členské přihlášky.
 3. Členovi věrnostního programu e-card bude vydána slevová karta. Každý zákazník má nárok na vydání pouze jedné karty. V případě ztráty karty má možnost zažádat o náhradní kartu pouze zákazník, který vyplnil kompletní registraci. Po ověření podle dokladu totožnosti je vydána karta nová a původní počet bodů na kartě je zachován.
 4. Každá slevová karta bude chráněna PIN kódem, který bude členovi automaticky vygenerován po odeslání registračního formuláře formou SMS na registrované telefonní číslo (s českou předvolbou). PIN kód bude vyžadován při každé transakci, editaci osobních údajů či při ztrátě nebo výměně karty. Zákazník je povinen chránit kartu před ztrátou, vyzrazením PIN kódu a zneužitím třetími osobami. Společnost multigate a.s. neodpovídá za škody, které vzniknou zákazníkovi zneužitím nebo ztrátou karty či vyzrazením PIN kódu. V případě ztráty či zapomenutí PIN kódu bude nový vygenerován na požádání obsluhou registrované provozovny a zaslán zákazníkovi (formou SMS) na registrované telefonní číslo.
 5. Členy klubu se nemohou stát zaměstnanci provozoven věrnostního programu e-card
 6. Členství ve věrnostním programu e-card zaniká z těchto důvodů:

a)člen věrnostního programu e-card svou kartu nepoužil po dobu delší než 6 měsíců

b)člen věrnostního programu e-card uvedl v přihlášce nepravdivé údaje

c)člen věrnostního programu e-card jednal v rozporu se všeobecnými pravidly nebo zneužil výhod věrnostního programu e-card

d) člen věrnostního programu e-card odvolal písemně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který je podmínkou členství ve věrnostním programu e-card

Okamžikem zániku členství ve věrnostním programu zanikají i veškeré nároky a výhody se členstvím v klubu spojené, jakož i veškeré nevyčerpané bonusy apod.

Pravidla pro získávání bodů a odměn

 1. Registrovaný člen sbírá bonusové body za hraní na jakémkoliv terminálu VLT. Body se připisují automaticky po vložení slevové karty do terminálu VLT.
 2. Odměna za vstup do herny. Tuto odměnu lze uplatnit max. 1x za den v celé síti heren poskytující věrnostní program e-card.
 3. Odměna za registraci. Podmínkou pro získání odměny je prosázení 1000 Kč na VLT terminálech podporujících věrnostní program e-card.
 4. Odměna za jmeniny a narozeniny. Bonus je připsán na kartu ve formě bodů při návštěvě herny a hře na jakémkoliv terminálu VLT v následujícím týdnu od jmenin či narozenin člena klubu. Upozornění na možnost získání odměny obdrží člen klubu formou SMS.
 5. SMS Akce. Odměna za návštěvu a hru na jakémkoliv terminálu VLT v případě přijaté mimořádné SMS, a to dle podmínek v SMS uvedených.

Výše odměn a hodnota bodu

Jeden bod má hodnotu 1,- Kč (slovy jedna koruna česká).

 1. Ze všech vsazených (bet) peněz v terminálech VLT se členu věrnostního programu na kartu připočte ve formě bodů za hraní příslušný procentní podíl ze vsazených částek (v Kč).
 2. Odměna za vstup do herny: 10 bodů
 3. Odměna za jmeniny 100 bodů
 4. Odměna za narozeniny 100 bodů
 5. Jednorázová odměna za registraci: 200 bodů
 6. SMS Akce: dle aktuální nabídky

Odměny za nasbírané body

Člen věrnostního programu e-card může vyměnit nasbírané body na kartě za věcné ceny dle aktuální nabídky, nebo hotovost.

Ochrana osobních údajů věrnostního programu e-card

Zákazník svým podpisem na přihlášce výslovně souhlasí s tím, že poskytnuté údaje budou zpracovány v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a že tyto údaje budou zejména sloužit společnosti multigate a.s. (správci osobních údajů) k poskytování služeb v rámci věrnostního programu e-card. Souhlas se zpracováním osobních údajů zákazník uděluje min. na dobu nezbytně nutnou, nejdéle na dobu 20 let. Člen klubu může svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat a správce věrnostního programu s údaji naloží v souladu se zákonem. Každý člen je povinen při změně osobních údajů neprodleně informovat o změně osobních údajů správce v kterékoliv provozovně věrnostního programu e-card tak, aby správce mohl bez zbytečného odkladu aktualizovat stav osobních údajů člena věrnostního programu e-card.

Závěrečná ustanovení

Veškeré odměny v rámci věrnostního programu nejsou právně vymahatelné. Provozovatel (společnost multigate a.s.) si vyhrazuje právo upravit či změnit Všeobecná pravidla věrnostního programu e-card, zvláště pak přepočítací koeficient za do hry vsazené peníze (bet). Provozovatel si v odůvodněném případě vyhrazuje právo kdykoliv ukončit činnost věrnostního programu e-card.

Provozovatel si vyhrazuje právo body, které nebyly načteny v souladu s těmito Všeobecnými pravidly, neuznat a současně neuznat body, které byly získány z důvodu technické chyby systému, omylu či body, které byly načteny v souvislosti se zrušenou transakcí atp.

Provozovatel si vyhrazuje právo na pořádání reklamních nebo jiných marketingových časově omezených akcí (dále jen „promo akce“). Pravidla konkrétní promo akce budou k dispozici u provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech pravidla promo akce změnit nebo promo akci přerušit nebo zrušit.

Tyto Všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2018.

Vyberte si své casino

Kudy za zábavou? Objevte nejkratší cestu! Galaxy casina a herny najdete po celé České i Slovenské republice.